Történet

 Az iskola a város központi részén helyezkedik el, a „Székelytámadt” vár területén. Az egykor itt lévő kolostort próbálta várrá alakítani Báthori István erdélyi vajda. Az építkezések 1490-92 között lehettek. A mai állapotban látható várat János Zsigmond fejedelem építette 1562-1565 között az ellene fellázadt székelyek megfékezésére és így több évtizeden át a fejedelemi elnyomó hatalom támaszaként szolgált. Az 1562-es székely felkelés után ez a vár – ettől kezdve “Székelytámadt vár “ csúfított néven – próbálta féken tartani az ősi szabadságukat követelő székely köznépet.

Az iskola épületében, amely építése 1890/1891-ben fejeződött be, Meiner Károly budapesti műépítész tervei szerint, a Magyar Királyi Főreáliskola, 1918-1938 között a Kő- és Agyagipari Szakközépiskola működött. Intézményünk tulajdonképpeni elődje, a Kertészeti Műszaki Középiskola 1948-ban jött létre, amely az 1954/55-ös tanévtől átalakult Gyümölcstermesztési Műszaki Középiskolává. Ez később egybeolvadt a Mezőgazdasági Könyvelési Műszaki Középiskolával.

Az intézmény 1998-ban vette fel báró Eötvös József nevét, aki népiskolák létesítését szorgalmazta, ő hagyta jóvá az iskola építését is.                   

Középiskolánk, a rendszerváltás után is megtartotta főbb oktatási szakterületeit, a tanulólétszám pedig 500 diák körül alakul. Az oktató-nevelő tevékenység 44 tanerő  (tanár, mérnök és oktatómester) irányításával történik, 23 fős kisegítő személyzettel. Az elméleti és gyakorlati oktatást szolgálja a 17 tanterem, a 11 szaklaboratórium, az autószerelő műhely és a tangazdaság. A képzés úgy szakközépiskolai, mint szakmunkásképző szinten zajlik. Szakjaink a következők: könyvvitel, szállítástechnika, autóvillamosság, mechatronika,  környezetvédelem, falusi vendéglátás, állategészségügy, élelmiszeripar. Az intézmény keretében hivatásos sofőriskola is működik. A tanulók B kategóriájú gépjárművezetői jogosítványt szerezhetnek, és lehetőségük van Európai Számítógép-kezelői Jogosítvány birtokába is jutni. Az iskola két alkalommal kapcsolódott be a Phare programba, amellyel sikerült gazdagítani az anyagi felszereltséget. Iskolaalapítványunk több nyertes pályázata segíti a kollégiumi tanulóink lakhatási feltételeit, ösztöndíjakkal támogatja, jutalmazza az éltanulókat.

Végzős diákjaink közül néhányan tovább folytatják tanulmányaikat felsőfokú tanintézményekben, legtöbbjük viszont az iskola elvégzése után, képzésüknek megfelelő szakterületen helyezkedik el.

A jövőben az autós, az élelmiszeripari és a mezőgazdasági szakmák fogják képezni iskolánk alappilérét. A szaktantárgyak oktatásához elengedhetetlenek az egyes szakterületekhez tartozó felszerelések. Próbálunk minden lehetőséget kihasználni, helyi és állami forrásokat találni, valamint pályázatok útján fejleszteni az iskola épületét, a szaklaboratóriumokat és azok eszközökkel való ellátását.