Szakmai gyakorlat a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában, Budapesten

BESZÁMOLÓ

az

„Átjárhatósági ösztöndíj”- pályázatról

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, külhoni magyar szakképzésben részt vevő diákok  magyarországi szakmai gyakorlaton való részvételére  meghirdetett pályázatának köszönhetően 2017. október 9-20. között Budapesten tanultunk. A pályázat résztvevői: Gergely Mária, tanár, Majlát Melánia, Kis Elek, Balázs Melinda, Dimén Timea, László Anita, XII.C élemiszer analitikus technikus osztály tanulói.

A székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola tanáraként, öt diákkal, abban a sikerélményben volt részem, hogy a pályazat által két hétig vendége lehettem a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolának Budapesten. Az öt XII.-es élelmiszeripari analitikus technikus diákkal két hetes szakmai gyakorlaton vettünk részt. A gyakorlati idő programja közös megbeszélés alapján állt össze. Olyan gyakorlatokat kértünk, amelyekre itthon nics lehetőség. A gyakorlatok kivitelezése nem ütközött akadályokba, mivel a partner iskolának szintén van élelmiszeripari analitikus technikus szakjuk, ennek megfelelő felszereltségük és nem utolsó sorban jól képzett szaktanáraik. A gyakorlat idejére a Broadway Hostelben kaptunk szállást, amellyel nagyon meg voltunk elégedve.

 

A gyakorlat programja:

 

Dátum

Gyakorlat témája

Gyakorlatvezető tanár

10.9

Balesetvédelmi oktatás, vastartalom meghatározása spektrofotometriás módszerrel

Berényi Katalin

10.10

Búzaliszt sikértartalmának meghatározása, Egyszerű fehérje kimutatás (Biurett, Xantoprotein reakció)

Kiss Hella

10.11

Aminosavak meghatározása rétegkromatografiás módszerrel

Komoriné Z. Aranka

10.12

Nitrogéntartalmú anyagok vizsgálata (tejpor) Kjeldahl-módszerrel

Vizi Tibor

10.13

Párizsi zsírtartalmának meghatározása Soxlet ill. Soxtec eljárással

Dravetzky Katalin

10.16

Párizsi nedvességtartalmának meghatározása gravimetriásan, zsírtartalom vizsgálat kiértékelése

Fazekas Beatrix

10.17

Tea extrakt meghatározása gravimetriásan

Pósfai Anikó

10.18

Feöntőlé savtartalmának meghatározása klasszikus és potenciometriás titrálással

Pukszler Zoltán

10.19

A bor szabad és összes kénessav tartalmának meghatározása jodometriásan

Verőczey Nikolett

10.20

Mikroszkópos vizsgálatok élesztőből

Komoriné Z. Aranka

Beszámoló képekben:

Balesetvédelmi oktatás, vastartalom meghatározása spektrofotometriás módszerrel:

Búzaliszt sikértartalmának meghatározása, Egyszerű fehérje kimutatás (Biurett, Xantoprotein reakció):

Aminosavak meghatározása rétegkromatografiás módszerrel:

Nitrogéntartalmú anyagok vizsgálata (tejpor) Kjeldahl-módszerrel:

Párizsi zsírtartalmának meghatározása Soxlet ill. Soxtec eljárással:

Párizsi nedvességtartalmának meghatározása gravimetriásan, zsírtartalom vizsgálat kiértékelése:

Tea extrakt meghatározása gravimetriásan:

Feöntőlé savtartalmának meghatározása klasszikus és potenciometriás titrálással:

A bor szabad és összes kénessav tartalmának meghatározása jodometriásan:

 

Mikroszkópos vizsgálatok élesztőből:

A gyakorlatok reggel 8 órakor kezdődtek. Az iskola napi tevékenységét átszervezték, hogy nekünk biztosítani tudják a laboratóriumi munkát. Maga a gyakorlati munka nagyon hatékony volt, mivel kiscsoportos technika lehetővé tette a diákok maximális részvételét a tanulásban. Rövid idő alatt sajátítottak el laboratóriumi készségeket, melyeket fel tudnak használni szakmai és személyes előremenetelükben.

Szabadidőnkben sok híres emlékművet, épületet, múzeumot látogattunk meg. Tehettük mindezt, mert a vendéglátó iskola bérletet váltott számunkra a projekt idejére. Voltunk 3D moziban, színházban, persze szórakozni is. A Zwack unikum gyár látogatása régi terv beteljesülése volt. A Vígszinházban A padlás című színdarab megelégedettséggel töltött el bennünket. 

A közös biciklizés a Margit-szigeten jó csapatépítő program volt. 

Nagyon köszönjük az iskola meghívását az iskola tanműhelyében megszervezett nyílt napra a  Kenyér világnapja – Kenyér ünnep, valamint az ebből az alkalomból tartott Pék hagyományőrző és Pozsonyi kifli versenyre. Mindaz, amit ott láttunk, szép volt és finom, ugyanis nemcsak láttunk, hanem kóstoltunk is. A tanműhely, ahol pékeket, cukrászokat és édesipari szakmunkásokat, technikusokat képeznek, jól felszerelt magas színvonalú, amit jól működő bemutató üzletük bizonyít.

Végül, de nem utolsó sorban, egy kép a csapatról, diákok, tanárok együtt. Hatan mentünk, de heten lettünk, ugyanis Pappné Varga Edit, aki szakmai elméleti tantárgyakat tanít és intézményvezető-helyettes, már hozzánk tartozik, ugyanis az ő irányítása alatt folyt a gyakorlat. 

 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik részt vettek a munkában, ennek a pályázatnak a lebonyolításásban, minden vezetőnek, tanárnak, mesternek, személyzetnek. Külön köszenet a könyvtárosnak, Kökény Máriának, aki könyvcsomagot állított össze az iskolánknak az ottlétünk alatt. A szakkönyvek nagy segítséget jelentenek a hazai magyar szakoktatásban.

A pályázat csak pozitív élményeket hagyott bennünk. A diákoknak nagy kihívás volt az új környezet, az új tanárok, de nagyon ügyesen teljesítettek. Mindez nemcsak szakmailag jelent számukra fejlődést, hanem személyiségükben is.

Számomra szintén előrelépést jelentett, mivel élelmiszeripari mérnök képzésem csak négy éve van. Így számomra szakmai tanítási technikák elsajátítását segítette elő. Remélem, a pályázatnak lesz folytatása, csakúgy, mint a két iskola közötti kapcsolatnak.

                                                                                                           

Székelyudvarhely                                                                    Gergely Mária

2017. október 25.