Iskolánk szerkezete (szakjaink)

Az iskolában működő szakokról:

 

·         Szaklíceum (4 éves):

 

Állategészségügyi technikus

 

Akit érdekelnek a háziállatok, szeretné megtanulni az állattenyésztés, állatgondozás, -ápolás eljárásait, a beteg állatok kezelésének fortélyait, az állategészségügyi szakosztály a megfelelő hely lehet számára. A gyakorlati oktatást a városban és környékén levő állatorvosokkal közösen igyekszünk biztosítani.

Az állategészségügyi szak kitűnő lehetőséget nyújt mind az állategészségügyi technikusi, mind pedig az állatorvosi pályát választók számára. Ezen a szakon elsajátítható az a tudás, mellyel egy állategészségügyi körzetben vagy egy rendelőben is megállja a helyét a diák. 

Szállítási technikus

 

Az erőteljesen megnövekedett áru- és személyszállítás jól felkészült szakembereket igényel. Az ehhez szükséges tudást szaktermeinkben, tanműhelyünkben, autóinkkal sajátíthatják el azok, akik ebbe az osztályba iratkoznak. A szállítástechnika szaktantárgyai specifikus ismereteket kívánnak átadni az autóvezetés, áruszállítás, logisztikai tevékenységek elméleti és gyakorlati ismereteire vonatkozóan.

 

Mechatronikai technikus

 

Napjainkra a fémipar Székelyudvarhely egyik legerősebb ágazatává fejlődött. A modern technológiákkal történő fémmegmunkálás korszerű ismeretekkel bíró szakembereket igényel. Partnerségi szerződésünk van több olyan céggel is, amelyeknél a gyakorlati idő alatt el lehet sajátítani a mechatronikai alapismereteket. Az elmúlt években erről a szakról több diákunk is sikeresen felvételizett és egyetemi képesítést szerzett a mechatronika karon.

 

Élelmiszerelemző technikus

Az élelmiszeripari analitikus technikusok négy év alatt megismerhetik az élelmiszerek és nyersanyagaik összetevőit, összetételét, az élelmiszeripari eljárásokat, berendezéseket, az élelmiszeripart kiszolgáló laboratóriumi munka alapjait. Elsajátíthatják azokat a szakmai ismereteket, amelyek az élelmiszeripari nyersanyagok, félkész és késztermékek analitikai vizsgálatának megszervezéséhez és elvégzéséhez szükségesek. Megismerik a mért adatok elsődleges feldolgozását, a kapott eredmények alapján az élelmiszerek minősítését. Képessé válnak a középszintű élelmiszeranalitikai vezetői feladatok ellátására, valamint lehetőségük lesz felsőfokú szakirányban továbbtanulni.

  • Szakmunkásképző (3 éves)

 

Kertész

A három év során megismerkedhetnek a szőlő-, a gyümölcs-, virág- valamint a zöldségtermesztéssel kapcsolatos szaporítási, gondozási és fenntartási feladatok szakszerű elvégzésével. A mindennapi munkájuk során állandó kapcsolatba kerülnek az élő növénnyel, illetve annak valamilyen részével. Ezért  fontos, hogy tisztában legyenek a termesztett növény külső és belső tulajdonságaival, életfolyamataival, a növények és  környezetük kapcsolatával. Elsajátíthatják azokat az éghajlattani és talajtani ismereteket, amelyek birtokában képesek megalapozni a kertészeti növények termesztését befolyásoló talajművelési, trágyázási és öntözési eljárásokat. Megtanulhatják alkalmazni az eredményes termesztéshez nélkülözhetetlen növényvédelemi és környezetvédelemi eljárásokat.

 

 

Pékipari termékek készítője

 

Ennek a 3 éves szakoktatásnak a keretében pékipari képesítést lehet szerezni.

Ehhez szakképzett oktatókkal,  szaktermekkel rendelkezünk. A szakvizsgára való felkészüléshez rendelkezünk minden szükséges laboratóriumi eszközzel, berendezéssel. Emellett az élelmiszeripari cégekkel jó kapcsolatban állunk, így diákjainknak megfelelő   gyakorlatozási lehetősége van a termelői szférában is.

Autószerelő / autóbádogos és –festő

 

A VIII. osztályt végzett tanulók számára lehetőség van 3 éves szakiskola keretében autószerelői szakképesítést szerezni. Az alapvető ismereteket iskolánk tanműhelyében sajátíthatják el a tanulók. Pályázati forrásokból sikerült ellátni az autós műhelyünket a legszükségesebb modern oktatási eszközökkel. Úgy tapasztaljuk, hogy az autós műhelyekben folyamatosan igény van szakemberekre. Az oktatás elvégzése után jó eséllyel lehet munkahelyet találni a szakmában.

 

Mezőgépész

 

A mezőgazdaság térségünk egyik húzó ágazata volt. Intézményünkben az agrár jellegű szakok népszerűek voltak. Néhány éves szünetelés után – a környék kisgazdaságainak fellendülésével párhuzamosan  – iskolánkban újraindult a mezőgépész szak. A mai gazdálkodás modern gépek nélkül már elképzelhetetlen. Ezeknek a  kezelésével, javításával kapcsolatos ismeretanyagot sajátíthatnak el tanulóink ezen a szakon. Számos kisgazdasággal felvettük a kapcsolatot, hogy gyakorlatozási lehetőséget tudjunk biztosítani diákjainknak. Az adminisztrálásunkban levő farmon is igyekszünk minden olyan technikai feltételt megteremteni, amivel a szakma tanulásához hozzájárulhatunk.

 

Tudnivalók a sofőriskoláról

    Iskolánkban hivatásos sofőriskola is működik. Tanulóink vizsgázhatnak B kategóriájú vezetési jogosítvány megszerzésére. A sofőriskolában a közúti forgalom oktatása korszerű szakteremben zajlik. A vezetési gyakorlat Logan típusú személygépkocsikkal történik.

Az autós profilú osztályok tanulói kedvezményes áron végezhetik el a B kategóriához szükséges iskolát.

 

Iskolánk alapítványa az Eötvös József Alapítvány. Célja az iskola, a bentlakások korszerű felszerelése. Lehetőségeihez mérten, szociális és tanulmányi ösztöndíjakat biztosít, valamint pályázatokból különböző tanulói csoportokat támogat (ingázókat, bentlakókat).

Honlapja: www.eotvosalapitvany.ro