Határtalanul - Mátészalka 2016

Székelyudvarhelyi diákok Mátészalkán

 

 

            A mátészalkai Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium jóvoltából, a Határtalanul Pályázat keretében, a székelyudvarhelyi Eötvös József Szakközépiskola 40 tanulója és 4 kísérőtanára ellátogatott Mátészalkára.

            2016. március 16-án indultunk Székelyudvarhelyről. Szászrégen – Görgényszentimre – Dés – Nagybánya – Szatmárnémeti útvonalon haladtunk. Első megállónk Görgényszentimre volt, mely Szászrégentől 12 km-re, keletre, a Rákóczi-hegy és a Mocsár-erdő közti völgyben fekszik. A Rákóczi-hegyen épült várának első okleveles említése 1248-ból való. A királyi várat és a hozzá tartozó uradalmat az erdélyi vajdák, a székely ispánok, később az erdélyi fejedelmek birtokolták. A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc idején az osztrákok hét hónapi harc után megszerzik, 1708-ban pedig földig rombolják.

A görgényi uradalom az egyik legkiterjedtebb és legjelentősebb középkori erdélyi királyi birtok volt. A kastély története I. Rákóczi György (1630–1648) idejére nyúlik vissza, ő építtette és innen szervezte görgényi vadászatait. 1717-től az uradalom a Bornemisza család tulajdonába került, akik átépítik és ekkor kapta mai formáját a kastély. Az 1880-as években Habsburg Rudolf trónörökös számára itt szervezték a híres görgényi vadászatokat. Halála után, 1893-ban alapították az erdészeti szakiskolát, amely az első ilyen jellegű képzést biztosító intézmény volt a régióban. 

A következő megállónk: Szatmárnémeti.

Szatmár megye székhelye, a Szamos partján, 127 m magasan fekszik. 95000 lakosából közel 40% vallja magát magyarnak.

A város főterét a magyar szecesszió stílusában épült régi Városháza díszíti, mögötte a tűzoltótorony és a csizmadiaszín. Római katolikus püspöki székesegyháza az 1700-as évek végén épült klasszicizáló barokk stílusban. A volt Vécsey-házban írták alá 1711. május 1-én a szatmári békét. 

A városháza és a római katolikus székesegyház megtekintése után a „Láncos Templomot” néztük meg.

 

Református „Láncos Templom” a Béke téren áll, a megye talán első református temploma. A klasszicizmus felé hajló késő barokk stílusban épült 1788 és 1814 között. Körülötte helyezkedik el a város egykori „református központja”: a Református Gimnázium épülete, az esperesi hivatal, illetve három további református iskolaépület, valamint a parókia épülete. Nevét az előtte levő térről kapta, amelyet lánc vesz körül és Kölcsey Ferenc szobra díszíti. 

Szatmárnémeti után nemsokára átléptük a határt, hamarosan megérkeztünk Mátészalkára, ahol az iskola tanárai, diákjai fogadtak. Elfoglaltuk szálláshelyeinket, majd a meleg vacsoránál beszélgetünk, ismerkedtünk.

            Másnap délelőtt Nagyecseden megnéztük a szarvasmarhatelepet, szivattyútelepet és a lovardát. Ebéd után megnéztük az iskola tangazdaságát, ahol láthattuk a napkollektort sörös dobozokból.

Nagyecsed a Nyírség és szatmári tájegység határán fekvő kisváros, Mátészalkától 14 km-re. Fejlődését az Ecsedi-láp 1898-ban való lecsapolása segítette elő, amelynek céljából 1894-ben Társulatot hoztak létre gróf Károlyi Tibor vezetésével.

A ma már Műemlékként látogatható szivattyútelepet az Ecsedi-láp vízmentesítésére építették, 1926-27-ben pedig átépítették villanyteleppé. 1987 óta műemlék. A szivettyútelep az országban elsőként szolgáltatott villamos áramot, ennek köszönhetően Mátészalka volt az első magyarországi város, ahová eljutott a villamos energia.

Látogatás a megye legkorszerűbb szarvasmarha telepén (Inter- Agrárium Kft.)

 

Ecsed Ménes Lovarda - Fábiánháza

A délutáni program szintén szakmai berkekben folytatódott, látogatást tettünk az iskola tangazdaságában, amelyet 1992-ben alapítottak 100 ha földterületen a szomszédos Ópályi településen. Ahol a tanulók választott szakmájuknak megfelelően vesznek részt a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti, gépészeti, erdészeti tevékenységekben.

Az iskola tangazdasága

A környezettudatos gazdálkodás elsajátítása érdekében a diákok napkollektort készítettek sörös dobozokból.

 

Utolsó nap az 1975-ben alapított mátészalkai Szatmári Múzeumot tekintettük meg, amely Közép-Európa legnagyobb szekér-, kocsi- és hintógyűjteményével büszkélkedhet.  A főépületben szatmárberegi fafaragások,  szatmári lábbelikészítést bemutató,  villamosítás történetet, valamint a népi díszítőművészetet és lakásbelsőt bemutató állandó kiállítások találhatók.

Hazafele Nagykárolyban, a Károlyi- kastélynál álltunk meg, mely a város központjában található parkban áll. Elődjét 1482-ben kezdték el építeni, de a későbbi századokban többször is átépítették. Mostani alakja romantikus lovagvárra emlékeztet. 

A Zilah–Kolozsvár–Marosvásárhely útvonalon utaztunk haza.

Vendéglátóinknak hamarosan viszonozhatjuk kedvességüket. Várjuk látogatásukat iskolánkban.

            Köszönjük mindazoknak, akik segítségével részesei lehettünk ennek a programnak.