ROSE

În 13.10.2020 Liceul Tehnologic „Eötvös József” din Odorheiu Secuiesc s-a integrat în programul ROSE cu contractul nr. 816. Denumirea proiectului școlii noastre este Șanse pentru un bacalaureat reușit. Școala va beneficia de un sprijin financiar în valoare de 505.298 RON pe o perioadă de 2 ani.

Principalul scop al programului este mărirea procentului de promovați și ameliorarea rezultatelor elevilor la examenul de bacalaureat și scăderea numărului de elevi care abandonează cursurile școlii. În primul an participă în cadrul proiectului școlii noastre un număr de 193 de elevi. Ne preocupăm să atingem obiectivele proiectului cu următoarele activități și investiții:

 1. Ore de pregătire suplimentară la disciplinele examenului de bacalaureat
 2. Activități de orientare școlară și profesională și de însușire a tehnicilor eficiente de învățare
 3. Excursii tematice în centrele universitare
 4. Organizarea de tabere cu activități de pregătire pentru examenul de bacalaureat
 5. Pregătire practică în regiunile locuite preponderent de români (pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română vorbită/a limbajului de specialitate)
 6. Vizionarea unor piese de teatru și vizitarea de muzee
 7. Achiziționarea de materiale și resurse electronice educaționale

 

Az Eötvös József Szakközépiskola 2020.10.13-án a 816-os számú szerződéssel kapcsolódott be a ROSE programba. Iskolánk projektjének a neve: Esély a sikeres érettségire. Az iskola 505.298 RON értékű támogatásban fog részesülni 2 év futamidő alatt.  

A program fő célja, hogy a diákok körében növelje az átmenési mutatókat, eredményeket és csökkentse az iskolaelhagyást. Az első évben iskolánk 193 diákja vesz részt a projektben. A célokat a következő tervezett tevékenységekkel és beruházásokkal igyekszünk megvalósítani:

 1. Megsegítő órák tartása az érettségi tantárgyakból
 2. Pályaorientációs foglalkozások és tanulási technikák elsajátítása
 3. Kirándulások az egyetemi központokba
 4. Táborok szervezése, ahol fő tevékenység az érettségire való készítés
 5. Praktika szervezése román lakta vidékeken (cél a beszélt nyelv/szaknyelv elsajátítása)
 6. Színházak, múzeumok látogatása
 7. Az oktatást segítő gépek/eszközök beszerzése